Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Hou Skoles værdigrundlag

 

Værdigrundlaget for Hou Skole er:

 • Anerkendelse
 • Fællesskab
 • Personlig udvikling
 • Trivsel

 

Anerkendelse.

Vi tror på at.

 • anerkendelse er grundlæggende for den enkeltes selvværd`s følelse.
 • forskellighed er en ressource

 Vi anser det for værdifuldt at:

 • tage udgangspunkt i den enkelte og dennes styrkeområder.
 • alle (både børn og voksne) omgås og behandler hinanden som ligeværdige.

 

Fællesskab.

Vi anser det for værdifuldt at alle er en del af skolens fællesskab og tager ansvar for dette.

For at dette lykkes er det vigtigt at:

 • have gode og fælles oplevelser.
 • man gennem samarbejde lærer hinanden at kende som grobund for gensidig tillid.
 • man respekterer hinanden og hinandens forskelligheder.
 • man er åben, ærlig og konstruktiv

Et godt fællesskab kræver opbakning og loyalitet.

 

Personlig udvikling.

Vi anser vi nedenstående som forudsætning for at leve op til folkeskolens formål.

Faglig udvikling:

Vi anser det for værdifuldt at

 • have et højt kundskabs- og færdigheds niveau samt en stor alsidighed i arbejdsmetoder og udtryksformer.
 • skabe et lærrings miljø der tager udgangspunkt i glæde, kreativitet og fordybelse.

Forudsætningen for dette er:

 • en høj grad af faglighed hos medarbejdere og kendskab til det enkelte barns lærrings stil og lærrings potentiale.
 • et stort engagement fra både medarbejdere, forældre og elever.

 

 Trivsel.

Vi tror på

 • at trivsel er grundlaget for positiv udvikling og øget selvværd.

Vi anser det for værdifuldt at:

 • alle skal være glade og trygge for at komme i skole/DUS/landsbyordning
 • være opmærksom på de fysiske rammer og til stadighed udvikle dem, så de medvirker til øget trivsel.
 • barnet bliver set og ikke kun set på.
 • alle er nærværende og drager omsorg for hinanden.