MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådet

Elevrådet på Hou Skole

Elevrådet på Hou skole består af elever fra 4. - 6. klasse. Vi afholder møde hver 3. uge. Elevrådets værdier bygger på demokrati, medbestemmelse og fællesskab.

På Hou skole har vi et elevråd fordi 

  • Vi ønsker at eleverne er med til at sætte deres præg på skoledagen.
  • Vi ønsker, at lære eleverne om den demokratiske proces. 
  • Vi ønsker, at give eleverne medansvar. 

 

Projekter elevrådet har varetaget:

  • Arbejde med trivselsmåling og hvad vi sammen kan gøre bedre. 
  • Udarbejdelse af nye tiltag i skolegården.
  • Ansøgning om penge til planlægning af fælles tur for hele landsbyordningen til Oceanariet i Hirtshals. 
  • Planlægning af kæledyrsdag for hele landsbyordningen.