Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Information om DUS

Mobil: 25 20 05 93


Personale


Dussens faste personale består af: Pia, André og Morten.

DUS- og indskolingsleder: Lise Hofmeister - mobil: 30 13 37 79 - mail: lgho-skole@aalborg.dk


Åbningstider DUS 1 (0.- 3. klasse)

Åbningstider på skoledage:


Morgendus 6.15 - 7.55. i børnehaven
Efter skoledagen til klokken 17.00, dog fredag til klokken 16.15.
I DUS 1 sørger personalet for, at børnene kommer i skole til tiden og holder øje med, at de kommer tilbage
efter skole. Forældrene aftaler med personalet, hvornår barnet kommer og går.


Åbningstider DUS 2 (4. - 6. klasse)

Ingen morgendus.

Efter skoledagen til klokken 17.00, dog fredag til klokken 16.15.


Dage hvor DUS er lukket


- Helligdage.
- Dage i forbindelse med jul og nytår.
- Grundlovsdag.
- Dagen efter Kr. Himmelfart.
- To uger i ferien (3. og 4. uge i skolernes sommerferie (i 2023 er det 28 + 29). Der er her mulighed for
nødpasning på Kærbyskolen i Aalborg.


I vil kunne blive spurgt ind til behov for alternativ pasning i forbindelse med lukkedage.


Indmelding og udmelding


Indmelding og udmelding skal ske på pladsanvisningen-online.dk.


Udmelding skal ske med en måneds varsel til udgangen af måneden.


Priser


DUS 1 (0. - 3. klasse): 1.808,00 kr. pr. måned. Betalingsfri i juli måned. Automatisk søskenderabat. Der er
mulighed for at søge friplads afhængig af indkomst via pladsanvisningen-online.dk.


DUS 2 (4. - 6. klasse): 556,00 kr. pr. måned. Betalingsfri i juli og august måned. DUS 2 er ikke omfattet af
søskenderabat. Mulighed for friplads afhængig af indkomst via pladsanvisningen-online.dk. Når du tilmelder dit barn i 4. klasse, fortsætter tilmeldingen automatisk i 5. og 6. klasse, eller indtil du laver en udmelding.

AULA


Vi kommunikerer med hinanden via AULA. Vi bruger desuden AULA til at give vigtige beskeder om
hverdagen og til at fortælle om de aktiviteter, der tilbydes. Det er i AULAs komme/gå-modul, at barnet tjekkes ind og ud i DUS ved ankomst og afhentning.


Mobiler og Chromebooks


Børnene har ikke deres mobiler i dustiden. Ved ønske om legeaftaler eller kontakt til jer forældre benyttes Dussens mobil - og vi hjælper gerne.
Børnene har mulighed for at spille på deres Chromebooks om fredagen, hvor der er indlagt spilletid i vores planlægning.


Tøj


Det er vigtigt, at barnet har skiftetøj, samt godt og varmt overtøj med, som passer til vejret.


Aktiviteter


Vores faste aktiviteter er et tilbud til børnene. Vi har stort fokus på at inddrage børnene i vores planlægning og i de aktiviteter, der tilbydes. Vi sender en aktivitetsplan ud ca. en gang om måneden på Aula.


Et par gange om året har vi arrangementer, der ligger fra klokken 17.00 - 19.00.


Vi opdeler ikke børnene efter klassetrin, men efter behov og interesser. Vi støtter op omkring de gode
fællesskaber, de trygge relationer mellem børnene og til de voksne. Vi synes, det er vigtigt, at der i DUStiden også er plads til at lege og udvikle kompetencer i mindre grupper.


Vi vil gerne opfordre jer til at klikke på Fælles Mål for DUS og herved få et indblik i vores pædagogiske
ståsted. Her kan I læse om de 6 læreplanstemaer vi tager udgangspunkt i og som danner rammen for vores pædagogiske praksis.