MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningen

Undervisingen på Hou Skole

På Hou skole prioriteres trivsel og samvær meget højt. Vi mener, at dette er en vigtig forudsætning for at opnå det høje faglige niveau, som er vores mål, ikke mindst hvad angår fagene dansk/læsning og matematik. Et andet højt prioriteret område er de praktisk/musiske /kreative aktiviteter, herunder faget musik.

Dagligdagen veksler mellem en faglig undervisning, som tager sit udgangspunkt i den enkelte elev og den enkelte årgang, tværfaglige emner og problemstillinger i én klasse eller flere klasser sammen. Vi samlæser undervisning i flere klasse, for at opnår de bedste muligheder for klasser med meget lave klassekvotienter, og har derfor flere ressourcer til den enkelte klasse. Vi anvender ligeledes helhedsuger og temadage, hvor mulighederne ikke er begrænsede til den fagdelte undervisning. 

Hertil kommer de mange traditioner, som gennem årene er blevet indarbejdet som en helt naturlig og selvfølgelig del af undervisningen og af skolens liv : Idræts dag/ motions dag, julefest, fastelavns fest, forårs koncert og lejrskole. Hvad angår julefesten er der tale om et arrangement af et sådant indhold og omfang, at det må henføres under betegnelsen temauge.

 

Hou skoles Landsbyordning

Til Hou skole er knyttet en kombineret børnehave og DUS ordning.

Børnehaven optager børn i den måned barnet fylder 3 år. Børnehaven er åben fra klokken 6.15 til klokken 17.00 (fredag dog til 16.15)

Børnehaven er samtidig gæstepleje for de dagplejebørn der er 2 ¾ år. 

DUS ordningen optager børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse, dette er DUS 1.

DUS´sen  har åben fra klokken 13.00  til 17.00, dog fredage til klokken 16.15. Morgenpasningen foregår i børnehaven fra 6.15 – 7.45 

DUS 2: Dette er for 4., 5. og 6.klasse. Dus 2 er åben på skoledage i DUS´sens åbningstid. 

Til dette tilbud er ikke mulighed for morgenpasning.