Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Årsberetning

Bestyrelsens årsberetning for skoleåret 2021/2022

 

Skoleåret 2020/2021 har på mange måder været året, hvor Corona i foråret endelig slap taget i os og en normal dejlig skoledag har præget hverdagen igen i landsbyordningen, hvor børn og voksne igen har kunnet være sammen på kryds og tværs af årgangene til stor glæde for alle, og trods et efterår med en del restriktioner har skoleåret været næsten normalt. 
 

Personale

Vi har i året ansat Anne Juul i en co-teaching stilling for skoleåret. Anne erstattes dog i kommende skoleår af Martin. Julie har søgt nye udfordringer og erstattes i det kommende skoleår af Jesper. 

Anne-Kathrine har været ansat som vikar i indskolingen for Sebastian som har været sygemeldt. Anne-Kathrine er afløst af Jens Højbjerg Jørgensen, som har været ansat hele skoleåret både for Sebastian, men også i andre stillinger i skole og børnehave. 

Søren og Lasse er ansat indtil december i forbindelse med den oprettede “Mellemform” som er led i en PPR vurdering. 

Børnehaven:

I børnehaven startede året med en afsløring af deres nye navn “Havhuset” ved den årlige sommerfest. 

I børnehaven har man året igennem arbejdet med  blandt andet barnets sproglige udvikling og NUZO som er barnets nærmeste udviklingszone hvor man gennem leg, fortælling, rim og remser leger med sproget på forskellige måder og på den måde udfordre barnet til at fortælle og eller udtrykke sig kropsligt vis ex billeder og der bliver skabt læringsrum så barnet selv får lyst til at udtrykke sig og på den måde være en del af fortællingen ved ex at fortælle om sin yndlings ting, familie, sine venner og pædagogerne støtter barnet i selvstændigt at tage initiativ i legen med andre børn. 

Et andet nyt tiltag i børnehaven er Yoga for at øget kropsbevidsthed og motorisk koordination. 

Der er derudover har man gjort brug af en del af de trivsels penge som corona førte med sig for at skabe bedre trivsel for børnene efter en turbulent periode med nedlukning. De er gået til diverse udflugter bl.a. naturvidenskabsfestivalen i ZOO og Nordsøen Oceanarium.

Status tal på børnehaven er ved udgangen af skoleåret 27 børn. 

Fokusområde i det kommende år er en øget arbejdsindsats for at inddrage forældrene mere i både hverdagen og i skolebestyrelsen. 

Renovering:

En del af legepladsen, mod øst, har som I nok har set været spærret af her i foråret da flere af tingene krævede akut reparation for at være i forsvarlig tilstand, så alle børn trygt kan lege uden risiko for at komme til skade. Det vurderes dog efter reparation at landsbyordningen trænger til helt ny legeplads, der arbejdes på en løsning.

Til gengæld kan vi stadig glæde os over at se at de nye aktivitets ting som blev etableret i sidste skoleår foran skolegårdens fodboldbane flittigt bliver brugt både i og uden for skoletiden. 

Skolefest:

Corona spændte igen i år ben for afholdelse af den traditionsrige julefest på Hou skole. Der blev dog julehygget til den store guldmedalje til juleklippedagen, hvor jule-bandet “Grus i maskinen” som sædvanlig kiggede forbi og december måned bare i det hele taget præg af de sædvanlige traditioner som drillenisser på spil, pakkespil, juleklip, historier osv. så noget forblev ved det gamle. 

Trivsel:

Skolen er i år præcis som børnehaven også tildelt ekstra ekstra mange trivselsmidler som et led i kompensation for den nedlukning der har været under corona. De har også i skolen bragt stor glæde, da de som i børnehaven også er brugt på diverse udflugter til bl.a. Nordsøen oceanarium, det skæve rum på Mellervangskolen i Aalborg og naturvidenskabelig festival i Aalborg Zoo, der er derudover også indkøb af nyt legetøj til naturvidenskab undervisning nemlig Gravitrax, det skabte også stor begejstring.
 

Økonomi:

Budget for skole og landsbyordning er gennemgået af bestyrelsen og godkendt. 

 

Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen arbejder løbende på at udvikle og revidere diverse principper for landsbyordningen. 

I år har der været særlig fokus på kost, da Aalborg kommune har lanceret en måltidspolitik som er gældende for alle skoler og landsbyordningen i kommunen. Der er udarbejdet princip vedrørende dette. 

Andre gældende principper bliver løbende revurderet og nye kommer til bland andet kan nævnes et nyt princip vedr brug af mobil telefon i skolen, som led i et ønske om en mobil fri skole. 

Senest arbejdes der på at gøre vejene omkring skolen mere sikre så alle børn kan nå godt og trygt frem til skole. Der arbejdes med bl.a. med skiltning, og evt etablering af skolepatrulje. 

Der arbejdes desuden på et betalingssystem i boden så det bliver kontant frit. 

Skolebestyrelsen har i år forsat fokus på etablering af vuggestue tilbud ved landsbyordningen som supplement til dagplejerne i byen. Dette er forsat under behandling i kommunens undervisningsudvalgs budgetdrøftelser. 

Skolebestyrelsen godkender hvert år i juni en skriftlig beretning om det forgangne års aktiviteter. 

Årsberetningen udsendes elektronisk på AULA

Bestyrelsen vil gerne takke alle for det de hver især har bidraget med i forbindelse med i årets løb både ift. Coronakrisen og den ekstra indsats der er lagt i at planlægge og afholde forskellige tiltag for de ekstra trivsels midler man har modtaget og så vil vi se frem til at forholdene ser ud til at normalisere sig i det kommende skoleår. 

 

TAK for jeres opmærksomhed.